España


OPI har verkligen lyckats att få med hela färgskalan för höstens och Vinterns treder och det finns säkerligen någon färg för alla att tycka om i denna färgskala.